Posted on Leave a comment

WHY DO WE ASK FOR YOUR NAME and CONTACT DETAILS?

  1. Para may kontak po kapag may naiwang kagamitan. Malimit pong may customer na nakakaiwan ng cellphone or e-juice na nabili, wallet or Identification Card
  2.  Ang email address naman ay nagagamit sa pagpapadala ng soft copy ng inyong nabili sa pamamagitan ng email.
  3. Ang pangalan ay nagagamit sa pagberipika kung sa shop nga nabili kapag magclaim ng warranty or kapag halimbawa nagkaproblema ang inyong unit na nabili para masuportahan.
  4. Ito rin ay nagagamit sa pagbibigay ng store credits kapag may paraffle o promo.

ISANG TAO LAMANG PO MAY ACCESS SA INYONG MGA DATA. SINISIGURADO PO NAMIN NA HINDI PO ITO NAGIGING PUBLIKONG DATA.

NASA SA INYO RIN PO KUNG ANG DESISYON KUNG IBABAHAGI NINYO ANG INYONG PANGALAN, MOBILE NUMBER at EMAIL ADDRESS.

MARAMING SALAMAT PO SA INYONG PATULOY NA TIWALA SA VAPE TA NINYO!